זרם חשמלי

מהו זרם חשמלי ?

זרם חשמלי הוא תנועה מכוונת של נושאי מטען חופשיים בתוך החומר המוליך.
לפניכם תמונה מיקרוסקופית ראשונית של תיל מוליך דרכו זורם זרם, ניתן לראות את האלקטרונים החופשיים.

תיל דרכו זורם זרם

מהי עוצמת זרם חשמלי ?

עוצמת זרם חשמלי בתיל מוליך היא כמות המטען העובר ביחידת זמן דרך חתך הרוחב של התיל.
הגדרה מתמטית לעוצמה הרגעית של זרם חשמלי :

עוצמה רגעית של זרם

יחידת המדידה של עוצמת הזרם : אמפר (A). עוצמת הזרם בתיל היא 1A אם בכל שנייה עובר דרך חתך הרוחב של התיל מטען של 1 קולון.

עוצמת הזרם

מהי הסיבה לזרימת זרם חשמלי במוליך ?

סיבת הזרם היא שדה חשמלי בתוך המוליך

מוליך

מה יוצר את השדה חשמלי במוליך ?

השדה החשמלי E בתוך המוליך נוצר ע”י הפרש פוטנציאלים Va-Vb בין שתי נקודות במוליך

האם הכוונה שבתיל שאין בו שדה חשמלי ולכן לא זורם זרם, האלקטרונים החופשיים הם במנוחה ?
לא ! האלקטרונים החופשיים נעים בתנועה אקראית במהירויות עצומות – מאות קילומטרים בשנייה – התלויות בטמפרטורת התיל, אך המהירות הממוצעת היא אפס.

ומה קורה בתיל שיש בו שדה חשמלי, ולכן כן זורם בו זרם?
האלקטרונים החופשיים ממשיכים לנוע בתנועה אקראית אך המהירות הממוצעת איננה אפס – קיימת “מהירות סחיפה” drift velocity- vd נגד כיוון השדה החשמלי בתיל – מהפוטנציאל הנמוך אל הגבוה.

איזה פרמטרים קובעים את עוצמת הזרם בתיל מוליך ?
צפיפות האלקטרונים החופשיים בחומר המוליך n
שטח חתך הרוחב של התיל A
מהירות הסחיפה של האלקטרונים החופשיים vd
מטען האלקטרון e

המחשת עוצמת הזרם בתיל מוליך
עוצמת הזרם בתיל מוליך

לכל אורכו של מסלול מוליך עוצמת הזרם היא קבועה – מדוע?
כי כל קטע של התיל הוא איננו טעון…,
ולכן כמות המטען הנכנסת לקטע בפרק זמן נתון …
שווה לכמות המטען היוצאת מאותו קטע באותו פרק זמן.

עוצמת הזרם קבועה לכל אורך המוליך

כיצד משתנה מהירות הסחיפה בתיל שיש בו שני אזורים בעלי עובי שונה ?

תיל שבו שני איזורים בעלי עובי שונה
 מהירות הסחיפה בתיל שיש בו שני אזורים בעלי עובי שונה

אם אלקטרונים נעים מהפוטנציאל הנמוך אל הגבוה, . . .
. . . כיצד יתכן שהפרש הפוטנציאלים בין קצות התיל המוליך לא מתאפס תוך זמן קצר ?

תנועת אלקטרונים

מי שומר על הפרש הפוטנציאלים בין קצות התיל ? מקור המתח !
ומהו תפקידו של מקור המתח ? תפקידו להעביר אלקטרונים חופשיים מהפוטנציאל הגבוה אל הנמוך, תוך השקעת אנרגיה.

המים לא זורמים דרך הצינור אם שני הקצבות באותו גובה, זאת אומרת עם לשניהם יש אותה אנרגיה פוטנציאלית כובדית (גובה).

פוטנציאלים שווים

אם שני הקצוות של הצינור בגבהים שונים (בפוטנציאלים שונים), המים זורמים דרך הצינור.

פוטנציאלים שונים

האם הזרם גורם למתח, או המתח גורם לזרם ? מה הסיבה ומה התוצאה ?

מהו מקור התנגדותו של תיל מוליך למעבר זרם דרכו ?

התנגשויות האלקטרונים החופשיים ביונים הנמצאים בחומר המוליך.

איזה פרמטרים קובעים את התנגדותו של תיל מתכת ?

שטח חתך הרוחב של התיל A
אורך התיל l
התנגדות הסגולית של החומר ממנו עשוי התיל

ההתנגדות הסגולית תלויה בטמפרטורה T

התנגדות תלויה בטמפרטורה

מהן יחידות המדידה של ההתנגדות ושל ההתנגדות הסגולית ?
יחידת ההתנגדות היא אום (ohm).

אום

יחידת ההתנגדות הסגולית היא אום.מטר

אום מטר

אום.מטר זאת ההתנגדות הסגולית של חומר אשר לתיל מוליך עשוי ממנו כך שאורכו 1מ’ ושטח חתכו 1מ”ר תהיה התנגדות 1אום.

חוק אום

חוק אום

הספק חשמלי

הספק חשמלי

קטגוריה: מאמרים וכתבות

תגיות:, ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס