כלי עזר לחשמלאי

שעון שבת

שעון שבת

שעון שבת הוא מתקן המאפשר לשלוט על כיבוי והדלקה של מערכות חשמליות מבלי לחלל את השבת. המתקן פועל כקוצב זמן (טיימר) המתחבר למערכת החשמלית, ומכוון לפני כניסת השבת בהתאם לצורכי המפעיל. כיום נעשה שימוש רחב במונח זה כשם כולל לסוגים שונים של קוצבי זמן לשימוש ביתי, הנמכרים בחנויות. שעון ...

ממסר צעד

ממסר צעד

ממסר צעד הינו רכיב חשמלי המשמש לפיקוד בלוחות חשמל. ממסר הצעד בנוי ממגע כוח אחד או יותר וסליל ...

השהיה בהפעלה

*הדף נמצא בבניה. חיזרו בקרוב..

זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים

שטחי חתך, זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים וכבלים עשויים נחושת (טמפרטורת ...

החתך המזערי של מוליך הארקה

החתך המזערי של מוליך הארקה, המותקן בנפרד, כולו או חלקו, מיתר מוליכי ...

תוכנה לשרטוט בחשמל

הבית של החשמלאים מגיש סמלים לשרטוט בחשמל המוכנים לשימוש ב Microsoft Office ...

תופעות מעבר

תופעות מעבר

מתוך נוסחאון בתורת החשמל תופעות מעבר: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות בתורת החשמל: זרם ישר פתרון ...

המרה כוכב–משולש

המרה כוכב–משולש

מתוך נוסחאון בתורת החשמל המרה כוכב–משולש: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות בתורת החשמל: זרם ישר פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת מגנטיות ואלקטרומגנטיות זרם חילופין הספקים רשתות תלת מופעיות המרה כוכב משולש תופעות מעבר

רשתות תלת־מופעיות

רשתות תלת־מופעיות

מתוך נוסחאון בתורת החשמל כוכב סימטרי: משולש סימטרי: הספק תלת מופעי: ייצוג מתחים מופעיים ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , ,
הספקים

הספקים

מתוך נוסחאון בתורת החשמל נוסחה לחישוב הספק: שיפור מקדם ההספק: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, ,
זרם חילופין

זרם חילופין

מתוך נוסחאון בתורת החשמל דף נוסחאות לחישוב זרם חילופין: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
מגנטיות ואלקטרומגנטיות

מגנטיות ואלקטרומגנטיות

מתוך נוסחאון בתורת החשמל כוח מגנטו–מניע: חוק אמפר: כוח המופעל על מוליך נושא זרם/מטען ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת

פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת

מתוך נוסחאון בתורת החשמל המרה מנורטון לתבנין ומתבנין לנורטון: העברת הספק מקסימלי לעומס ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
זרם ישר

זרם ישר

מתוך נוסחאון בתורת החשמל התנגדות ומוליכות: זרם חשמלי: אנרגיה בזרם ישר: כא”מ של מקור ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
העברת מסות ומומנטים מתנועה קווית לתנועה סיבובית

העברת מסות ומומנטים מתנועה קווית לתנועה סיבובית

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע העברת כוח סטטי למומנט סיבובי על ציר המנוע: העברת מסות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
העברת מומנטים

העברת מומנטים

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע תנועה סיבובית: העברת מומנט סטטי: העברת מומנטי תנופה ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, ,
כוחות ומומנטים במערכות הינע

כוחות ומומנטים במערכות הינע

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע תנועה קווית: תנועה סיבובית: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , , ,
מנוע השראתי תלת–מופעי

מנוע השראתי תלת–מופעי

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע חישוב זרמים: בהזנחת זרם ריקם: חישוב פאזורי של זרמים: ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , ,
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס