טורבינות רוח קטנות

עקרונות הסדרה מוצעת לייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טורבינות רוח קטנות

טורבינת רוח
בהמשך נסקור את הנושאים הבאים:
סקירה כללית בנושא טורבינות רוח קטנות.
בסיס ההסדרה המוצעת.
עקרונות בבסיס ההסדרה.
הליך חיבור טורבינת רוח לרשת.
דרישות טכניות.
שילוב מערכות PV וטורבינות רוח.
מחיר מוכר והעקרונות שבבסיסו.
ראו גם: הפקת חשמל מרוח בסיסי.

טורבינת רוח – מתקן מכני הממיר את האנרגיה הקינטית האצורה ברוח לאנרגיה מכאנית ובהמשך ממיר אותו לאנרגיה חשמלית ע”י הגנראטור החשמלי המותקן בו.

מערכת טורבינות רוח – כוללת את הטורבינה עצמה, תורן, מערכת המרה ל AC וסנכרון לרשת, מערכת מדידה, חיווט ואמצעי ניתוק.

סוגי טורבינות

שני סוגים בסיסיים של טורבינות רוח קטנות
1. טורבינת ציר סיבוב אופקי Horizontal Axis
2. טורבינת ציר סיבוב אנכי Vertical Axis

טורבינת רוח אופקית ואנכית

טורבינת ציר סיבוב אופקי Horizontal Axis

טורבינת רוח אופקיתטורבינה רוח אופקית

טורבינת ציר סיבוב אנכי Vertical Axis

טורבינת רוח אנכיתטורבינה רוח אנכית

טורבינת רוח אנכית על גג בניין

הספק ואנרגיה חשמלית

נוסחת אנרגית רוח: P[w] = η x rho x A x V3

נתונים מדודים של טורבינה בהזפק 5KW
נתונים מדודים של טורבינה בהזפק 5KW

נתונים מדודים של טורבינה בהזפק 10KW
נתונים מדודים של טורבינה בהזפק 10KW

בסיס ההסדרה המוצעת ומטרתה

מטרה: פעילות הסדרה זו היא חלק ממדיניות הרשות לקידום אנרגיות מתחדשות בהתאם ליעדי הממשלה.
הגברת המודעות הציבורית לשימוש באנרגיות מתחדשות.
יישום: ההסדרה תקבע באמות המידה הקיימות עבור ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עד KW50.
משמעות: הרחבת ההסדרה לייצור חשמל לצריכה עצמית הקיימת עבור PV, לייצור חשמל באמצעות – טורבינות רוח קטנות.

עקרונות בבסיס ההסדרה

ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות טורבינות רוח קטנות.
זכאות להצטרפות להסדר – צרכן רשום בעל מערכת טורבינות רוח הממוקמת במקום הצרכנות הרשום על שמו.
הספק מותקן מרבי לצרכן בתעריף ביתיKW:15.
הספק מותקן מרבי לצרכן בתעריף כלליKW:50.
הגבלת סך הטורבינות בארץ להספק מותקן מרבי של MW30.
כניסה להסדרה זו תחומה בזמן ותסתיים בשנת 2016.
פטור מרישיון ייצור.
הקלות מיסוי תחת הגבלות רשות המיסים.
דרישות בטיחות ואחריות – היתר בניה.

סכמת חיבור לרשת של מערכת טורבינת רוח

אפשרויות התקנת מערכת המניה:
מונה ליד מונה / תקשורת קווית בין המונים / תקשורת אלחוטית בין המונים.
סכמת חיבור לרשת של מערכת טורבינת רוח

הליך חיבור טורבינת רוח לרשת

הליך חיבור טורבינת רוח לרשת.
הגשת בקשת חיבור לסש”ח.
הבקשה תכיל: פרטי היזם והטורבינה, היתר בניה, אישור עקרוני להפעלת גנראטור ממינהל החשמל.
אישור עקרוני של הבקשה ע”י סש”ח.
תיאום טכני – קביעת מיקום מערכת המניה.
התקנת מערכת טורבינת רוח.
בדיקת המערכת.
התקנת מערכת המניה וחיבור לרשת.

חיבור לרשת של מערכת טורבינת רוח

דרישות הקבועות בהסדרה

בטיחות:
הדרישות הקבועות בהיתר ההקמה.

הפניות לתקנים:
ת”י 4777 חיבור מערכות אנרגיה לרשת חשמל באמצעות ממירים:
דרישות התקנה.
דרישות לממירים.
דרישות להגנת רשת החשמל.
רוויזיה בתקן בעניין בטיחות ממיר.
בשלב זה אין כוונה להפנות לתקן לטורבינה עצמה.

הפניות לתקנות:
חוק החשמל התשי”ד 1954, על תקנותיו ועדכוניהן:
זהות המתקין.
זהות הבודק.
היתר הפעלת גנראטור.
הארקות.
תקנות בנוגע לאופן ההתקנה ולבטיחות.
דרישות נוספות:
זמני ניתוק מהרשת בעת חריגות מתח ותדר.

חיבור וסנכרון לרשת

טורבינות קטנות עד 10KW:
מקובל להשתמש בממיר AC-DC-AC

טורבינות בינוניות בעלות הספק גבוה מ 10KW:
מקובל להשתמש בגנראטורים א-סינכרוניים (גנראטור השראה).

טורבינות גדולות:
מקובל להשתמש בגנראטורים סינכרוניים, גנראטור סינכרוני מייצר חשמל במתח ותדירות משתנים. כמו בטורבינות הקטנות – האנרגיה מועברת למיישר ומימנו לממיר רשת.

מיתקן משולב PV וטורבינת רוח

ההסדרה מאפשרת שילוב מערכות תחת ההגבלות המפורטות להלן:
סכום ההספקים המותקנים של מערכת ה PV וטורבינת הרוח קטן מההספק המרבי המותר.
מונה ייצור נפרד עבור כל מערכת ותשלום עבורו.
ממיר נפרד עבור כל מערכת.
ניתן להשתמש במונה צריכה דו כיווני אחד.

מתקן משולב טורבינת רוח ו פוטו וולטאי PV

סוגיות בקביעת המחיר המוכר לצרכן

הכרה בעלות נורמטיבית המגלמת סוגים שונים של טורבינות.
הכרה בעלויות נלוות הכוללת: עלות התקנה, עלות רישוי, עלות מדידת רוח ועלות תפעול ואחזקה.
יתרון לגודל.
תפוקות ייצור משתנות בהתאם לרוח
מחיר אחיד כלל ארצי.
תמרוץ הקמת טורבינות באתרים היעלים מבחינת משטר הרוחות.
מחיר מוכר המוצע נמוך ממחיר PV
עלות הקמת טורבינת רוח זולה מהקמת מערכת PV בהספק זהה.
האנרגיה המיוצרת באמצעות טורבינות רוח באתרים בהם אנו מכוונים שיקומו טורבינות שווה או עולה על האנרגיה המיוצרת ע”י מערכת PV.

מתודולוגיה לקביעת המחיר המוכר
מחיר מורכב מעלות נורמטיבית מוכרת לטורבינת רוח, תשואה להון והוצאות תפעול שנתיות.
חלוקה לשתי קבוצות מחירים:
א. טורבינות רוח בהספק מותקן של עד 10KW.
ב. טורבינות רוח בהספק מותקן בין 10KW ל KW50.
המחיר המוכר יופחת בשיעור שנתי של 2%.
המחירים לצרכנים חדשים יעודכנו אחת לשנה לפי: 33% מדד המחירים לצרכן, 33% דולר ו 33% אירו.
המחיר עבור צרכן שיצטרף להסדר יקובע ל 20 שנה צמוד למדד המחירים לצרכן.
תינתן התחיבות לרכישת כל החשמל המיוצר במתקן במשך 20 שנה.
לאחר 20 שנה אין התחייבות לגביי המחיר המוכר, מלבד מכירה לרשת בתעריף הצריכה.
תעריף הייצור ישולם על כל קווט”ש מיוצר, ללא תלות בתעו”ז.
תשלום צריכת החשמל תחושב על פי התעריף הרלוונטי במקום הצרכנות.
עלות עודפת למשק מוערכת בכ-50 מליון ₪ לשנה עבור הספק מותקן של 30 MW, סכום זה מהווה 0.3% מכלל משק החשמל.

אומדן מחיר לייצור חשמל מטורבינות רוח קטנות (לא סופי)
מחיר מוכר עבור טורבינת רוח בהספק מותקן של עד 10KW – כ 160 אגורות לקוט”ש.
מחיר מוכר עבור טורבינת רוח בהספק מותקן גדול מ 10KW וקטן מ 50KW – כ 125 אגורות לקוט”ש.
הנתונים נכונים ל 01/06/2009


קטגוריה: כתבות נבחרות, מאמרים וכתבות

תגיות:, , , , , ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס