שרטוט דיאגראמת סולם בסיסי

בעבר תכנות הבקר התבצע באמצעות תכנת ידני. היה צורך לשרטט את דיאגראמת הסולם לאחר מכן להפוך את הדיאגראמה לפקודות לוגיות ולהקלידן לבקר באמצעות מכשיר התכנות הידני.
היום ניתן להשתמש בתוכנת התכנות לבקרים מתוכנתים לצורך שרטוט דיאגראמת הסולם ישירות על צג המחשב ולאחר מכן להעבירה לבקר. התוכנה מתרגמת את דיאגראמת הסולם לפקודות לוגיות וטוענת אותן לבקר. בחלק מהבקרים ניתן לצפות בתוכנית גם בשפת הבקר.
*בשרטוט הדיאגראמה תהיה זקוק למספרי הכניסות והיציאות ותמצא שימוש בסמלים גרפים המתארים אותם.

מגע רגיל פתוח:
אינו מעביר מתח. – במצב OFF
מעביר מתח. – במצב ON
הוראה לוגית: LD 0.02

מגע פתוח N.O

מגע רגיל סגור:
מעביר מתח. – במצב OFF
אינו מעביר מתח. – במצב ON
הוראה לוגית: LDNOT 0.03

מגע סגור N.C

סליל:
זהו התיאור הגראפי של האלמנט
דמוי הממסר.
ישנם סוגים שונים של סלילים בבקר.
סליל יכול להפעיל יציאה פיזית
או ממסר פנימי בבקר.
הוראה לוגית: OUT 10.00

יציאה OUT

כל רכיב בדיאגראמת הסולם מורכב מכמה חלקים חלקים:
1. מספר יחוס – מספר המציין את הכתובת
2. הוראה לוגית – מילה או צרוף של מספר מילים המגדירים רכיב לוגי. לדוגמא LDNOT או LD

*הערה: הכתובת יכולה להכיל תאור הכניסה היציאה או הסליל הפנימי.

להלן דוגמא קטנה הממחישה את מה שנכתב עד כה ביחס לפקודות הלוגיות.
לפנינו מעגל חשמלי פשוט, בו מתוארות 2 נקודות כניסה המחוברות ביניהן בצורה טורית, הגורמות להפעלתו של סליל יציאה המפעיל מנוע.
מערך הפקודות המתאר את שווה ערך של המעגל הוא:
LD 0.02
ANDNOT 0.03
OUT 10.00

דיאגרמת סולם

הוראות לוגיות בסיסיות:
הבסיס לפקודות התכנות הפשוטות הן חמש הוראות לוגיות אשר בעזרת צירופן ניתן לכתוב את מעגלי הפיקוד הפשוטים והשימושיים ביותר בבקר.

LD הוראה המתארת מגע פתוח ראשון הנמצא מימינו של קו המתח הלוגי בדיאגראמת הסולם יכולה להופיע גם בתוך קטע חשמלי פנימי אשר אינו צמוד לקו המתח הראשי, בתנאי שקימת הסתעפות שמימינה יש מגעים נוספים.
AND- הוראה מתארת מגע פתוח הבא אחרי מגע כלשהו, שהוגדר מקודם. פקודת AND גורמת לחיבור טורי של שני המגעים.
OR הוראה מתארת מגע פתוח מחובר במקביל למגע או לקבוצת מגעים, שהוגדרו בפקודות קודמות.
OUT הוראה המתארת רכיב תוכנה המכונה סליל אשר התנהגותו שוות ערך לממסר חשמלי.
NOT הוראה הגורמת להיפוך ההוראה שקדמה לה, יכולה להיות משולבת עם כל אחת מהפקודות הנ”ל.

צירופי הוראות:
הוראות AND ,LD ו OR מאפשרות 2 צרופים המשמשים לתכנות כמה קבוצות של מגעים.

ANDLD פקודה המחברת חיבור טורי של שתי קבוצות מגעים המתחילות כל אחת בפקודה LD
דוגמא:
LD 0.05
OR 0.06
LD 0.07
ORNOT 0.08
ANDLD
OUT 10.00

צרופי הוראות בדיאגרמת סולם

ORLD פקודה המחברת חיבור מקבילי של שני ענפים, המתחילים כל אחד בפקודה LD
דוגמא:
LD 0.05
AND 0.07
LD 0.06
ANDNOT 0.08
ORLD
OUT 10.00

חיבור מקבילי של שני ענפים בדיאגרמת סולם

ארגון מעגלים:
ככל שמעגלי הפיקוד בשרטוטים יהיו פשוטים יותר, יהיה קל יותר לתכנתם והתוכנה תהיה קצרה יותר. היות והבקר מעמיד לרשותנו מספר בלתי מוגבל של מגעים מכל הסוגים, כדאי לנצל תכונה זו לפישוט מעגלים.
במעגלי פיקוד אלקטרו מכאניים, נוצרים לעיתים קרובות סרבולים וחיבורים משונים עקב הרצון לנצל כל מגע עזר קיים; מכיוון שהוספת מגע נוסף בשרטוט פירושה השקעה כספית נוספת בציוד אלקטרו מכאני.

בהמשך מופיעות מספר צורות שונות לכתיבת אותה לוגיקה ומתוארת הדרך לשינוי השרטוט למצב הפשוט ביותר.

זו הצורה הבזבזנית ביותר בה ניתן לתכנת את המעגל. מבט נוסף על המעגל יראה לנו שאפשר לצמצם את מגע 0.00 ו 0.03 המופיעים כל אחד פעמיים.

הצורה הבזבזנית ביותר בה ניתן לתכנת את המעגל

צורה זו תאלץ אותנו להשתמש בפקודת ANDLD בחיבור כל אחד מהמגעים הבודדים 0.00 ו 0.03 אל שתי הקבוצות שבהמשך.
כדי לחסוך פקודות אלו נעביר את המגעים 0.00 ו 0.03 ימינה.

תיקון דיאגרמת סולם שלב ראשון

שינוי אחרון יהיה:
החלפת שורה 1 עם שורה 2 במקומות כדי לחסוך פקודת ORLD

תיקון דיאגרמת סולם שלב שני

צורתו הסופית של המעגל תהיה:

דיאגרמת סולם בצורתו הסופית

הוראות כלליות לדיאגראמת סולם:
1. הזרם הלוגי בבקר מתוכנת עובר תמיד משמאל לימין, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אין מעבר זרם לוגי לכיוון שמאל, בחזרה אל קו המתח של דיאגראמת הסולם.
2. ענף חדש בתוכנה אינו יכול להתחיל בפקודה OUT.
3. כל רשת של תוכנה חייבת להסתיים בפקודה ביצועית כמו OUT, קוצב זמן, מונה או כל פונקציה אחרת. אין להשאיר ענף של מגעים שלא מחובר לאחד מן האלמנטים הנ”ל.
4. הבקר מריץ את התוכנית עד לפקודת ה END ואז מעדכן יציאות, קורא כניסות ומריץ את התוכנית שוב. ניתן לנצל תכונה זו לבדיקת תוכנות גדולות ע”י חלוקתן לאזורים המופרדים ע”י פקודת END לאחר שקטע מסוים נבדק ונמצא נכון ניתן למחוק שורה זו.
*חשוב מאד לא לשכוח פקודות END באמצע התוכנית לאחר סיום הבדיקות.
*קרדיט מדריך בקרי OMRON בעברית

דפים נוספים מתוך בקרים מתוכנתים:

  • בקרים מתוכנתים
  • דיאגרמת סולם

  • קטגוריה: כתבות נבחרות, מאמרים וכתבות

    תגיות:, , , ,

    « »
    אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס