כל כמה זמן צריך לבדוק ממסר פחת? התשובה בהמשך..

דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”)

 דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”)
1. תחיקה
התייחסות להתקנת מפסק מגן הפועל זרם דלף (“ממסר פחת”) ברגישות 0.03 אמפר ושימוש בו קיימת בתחיקה הישראלית בתקנות הבאות:

    * תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ”א – 1991
      בפרק ב’: סוגי ההגנות, תקנה 2(ב) מוזכר “מפסק מגן” בין “אמצעי ההגנה בפני חישמול המותרים”,
      סימן ו’: מפסק מגן הפועל בזרם דלף, תקנות 68-72, תקנה 69. אופן התקנה וזרם ההפעלה של מפסק מגן מתירה שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף ברגישות 0.03 אמפר כהגנה בלעדית בפני חישמול.
      תשומת לב לתקנה 70. עכבת לולאת התקלה ואלקטרודה המקומית של התקנות הנ”ל . חישוב התנגדות במעגל חשמלי בין מקומות התקנה של מפסקי מגן (מרחק בין המפסקים) ניתן לערוך לפי החישוב שמובא בתקנה זו.
    * תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש”ן – 1990 הקובעות בתקנות שלהלן שחיבורם של כלים חשמלים מיטלטלים המוחזקים ביד לרשת החשמל יהיה דרך מפסק מגן הפועל בזרם דלף ברגישות 0.03 אמפר, כאשר הכלים הנ”ל מוזנים:
      א. דרך כבלים המיועדים להזנה כלים הנ”ל – תקנה2(ג) (1).
      ב. לוחות חשמל המיועדים להזנת הכלים הנ”ל- תקנה 5 (א).
      ג. בתי תקע במעגל סופי המשמשים להזנת הכלים הנ”ל – תקנה 5 (ב). כמו כן לפי התקנות הנ”ל דרישת התקנת מפסק מגן קיימת לציוד דלהלן:
      ד. מכשיר מיטלטל ידני כבד, המוחזק ביד (כגון מקדחה שקוטר המקדח מעל 16 מ”מ – תקנה 6 (ב).
      ה. מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על הכנים (זרקורים) יוזנו דרך מפסק – תקנה7 (ד).
    * תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס”ג-2003 הקובעות בתקנות שלהלן שיוזנו לאדמה באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף ברגישות 0.03 אמפר:
      א. כל מעגל סופי יוגן באזור 2 (החלל בגובה 2.5 מטרים מעל רצועת שטח ברוחב 1.5 מטרים מגבול אזור 1 – תקנה 2(2) (ב);
      ב. גוף חימום קבוע הממוקם באזור 0 או באזור 1 יוזן לאדמה – תקנה 12 (2) (א)
    * תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), התשנ”א-1991 הקובעות בתקנות שלהלן שציוד הבאה יהיה מוגן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף ברגישות 0.03 אמפר:
      א. בתי תקע לפי תקנה 11 (ד) במתקן ביתי – תקנה 19 (ה) (2) (3)
      ב. ציוד חשמל המותקן באזורים 1, 2 ו-3 למעט ציוד קבוע מסוג II – תקנה 19 (ח)
    * תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס”ג – 2002 הקובעות בתקנה 9 (א) שבית תקע חד-מופעי לזרם של 16 אמפר או 32 אמפר בזרם 230 וולט.
    * תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), התשנ”א-1991, הקובעות בתקנה 29 (ד). מבטחים ומפסקים בלוח ש”לוח במתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל סופי במתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.03 אמפר”.

2. תכנון, התקנה, בדיקה של אמצעי הגנה בפני חישמול יבוצעו ע”י חשמלאי כנדרש ב תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ”א – 1991 המוזכרות לעיל. בנושא של הפעלת מפסק מגן ע”י אנשים שאינם חשמלאים כמוגדר בחוק החשמל (רישוי חשמלאים) – ראה בהמשך סעיף 4(ג).

3. בדיקה תקופתית
לפי תקנות החשמל המוזכרות לעיל יש לבדוק כושר פעולתו של מפסק מגן, כולל המפסק הפועל בזרם דלף ברגישות   0.03 אמפר כדלקמן:

שם התקנה מס’ סעיף/ התקנה תדירות בדיקות
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש”ן – 1990 5(א). בדיקת מפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות 0.03 אמפר אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.
רשאי לבצע אדם שאינו חשמלאי
תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס”ג – 2002 תוספת שניה (תקנות 2(ב) בדיקות תקופתיותמפסק מגן -אחת לשבוע לפחות על ידי לחיצה על לחיץ בדיקה, רשאי לבצע גם אדם שאינו חשמלאי
-אחת ל- 3 חודשים לפחות באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן, ע”י חשמלאי כעל רשיון חשמלאי מעשי לפחות
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט),התשנ”א – 1991 תקנה 72. בדיקה תקופתית של מפסק מגן במקרים של שמוש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול, כושר פעולתו ייבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים;
מותר שהבדיקה תבוצע על ידי אדם שאינו חשמלאי

4. תקינה
א. קיים תקן ישראלי למפסק מגן הפועל בזרם דלף:
ת”י 832 חלק 1 מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם- יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (תקן רשמי)
“תקן זה הוא התקן של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה IEC 1008-1 משנת 1996, שאושר בשפתו האנגלית בלבד כתקן ישראלי, בשינויים ובתוספות.
תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם-יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים.”

ב. המפסק יעמוד בדרישות התקן הנ”ל, כולל בדיקות תקופתיות- ראה מתוך התקן הנ”ל:
(Annual testing program – AnnexIE: Follow-up testing program for RCCBs)

ג. להלן מספר הערות חשובות מתוך התקן הנ”ל, סעיף 1:
“הערה 1: מפסקי המגן שתקן זה חל עליהם מיועדים עקרונית לשימוש על ידי אנשים שאינם חשמלאים כמוגדר ב-חוק החשמל (רישוי חשמלאים) ומבנם נתכן באופן שאינו דורש תחזוקה.
הערה 2: הכללים להתקנת מפסקי המגן שתקן זה חל עליהם, ולשימוש בהם, מפורטים בתקנות חוק החשמל הישראלי.”
“הערה 3: מפסקי המגן, שתקן זה חל עליהם, נחשבים כמתאימים לשמש כאמצעי ניתוק
– כאשר ישנה אפשרות של הופעת מתחי-יתר מוגזמים על הדקי הזינה (כגון ברקים או מיתוגים ברשת) (ראו התקן הישראלי ת”י 2283), חל תקן זה על מפסקי מגן תוך שימוש באמצעים מיוחדים (כגון מגינים מפני מתח-יתר).
– תקן זה חל מפסקי מגן מהטיפוס S הנחשבים כמוגנים דיים מפני שימוט (tripping) בלתי-רצוי אפילו אם מתחי-היתר גורמים לפריצות ומופיעים זרמי המשך.”
הערה 9: “אין להשתמש במפסקי מגן מטיפוס AC”.

עוד בנושא:

  • ממסר פחת, מפסק דלף, מפסק מגן

  • קטגוריה: חוקים ותקנות חשמל

    תגיות:, ,

    « »
    אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס