בקרה

ממסר צעד

ממסר צעד

ממסר צעד הינו רכיב חשמלי המשמש לפיקוד בלוחות חשמל. ממסר הצעד בנוי ממגע כוח אחד או יותר וסליל שבכל פעם שיקבל מתח רגעי בין קוטבי הסליל ישנה מגע הכח את מצבו בצורה מכאנית וכך ישאר עד ללחיצה הבאה. את סליל הפיקוד מזינים מלחצנים המחוברים במקביל עד אין סוף לחצנים. יש לשים לב לכמות הזרם ...

ממסר

ממסר

אחד מהרכיבים הבסיסיים ביותר המאפשר בקרה על הזרם הוא ממסר.הממסר הוא מפסק חשמלי שפעולתו מבוקרת ...

שרטוט דיאגראמת סולם בסיסי

בעבר תכנות הבקר התבצע באמצעות תכנת ידני. היה צורך לשרטט את דיאגראמת ...

בקר מתוכנת

בקר מתוכנת זהו התקן המבוסס על מיקור מחשב, תפקידו לבקר את פעולות המערכת ...

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – מבוא לבקרה – חלק א’

ספר זה דן בעקרונות תורת הבקרה; הוא כתוב בהתאם לתכנית הלימודים במקצוע ...

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – בקרה ומערכות ממוחשבות

הספר בקרה ומערכות ממוחשבות דן ביישומים מתקדמים של מערכות בקרה, אשר ...

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות חשמל – תורת החשמל – כרך ב – מדריך למורה

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות חשמל – תורת החשמל – כרך ב – מדריך למורה

המדריך למורה פותח על-ידי מטח, בשיתוף המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך, המל”מ ובית-הספר ...

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות חשמל – תורת החשמל – כרך ב

ספר מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות חשמל – תורת החשמל – כרך ב

הספר יוצא לאור על-ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך, מל”מ (המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי, מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית ובית-הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה. הספר מותאם, ברמתו ובתכניו, לתכניות הלימודים החדשות במקצוע תורת החשמל במגמת מערכות בקרה ...

אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס