חוק

חוק החשמל, התשי”ד-1954

1. הגדרות בחוק זה – “מתקן חשמלי” – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, ...

מתוך: חוקים ותקנות חשמל תגיות: , ,

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי”ד1954-, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל”ו) בתקנות אלה – “חי” ...

מתוך: חוקים ותקנות חשמל תגיות: , , ,

תקנות החשמל (רשיונות)

תקנות החשמל (רשיונות), התשמה-1985 פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “בית ספר להנדסאים” – בית ספר על-תיכוני להכשרת הנדסאים שהכיר בו האגף “בית ספר לטכנאים” ...

מתוך: חוקים ותקנות חשמל תגיות: , ,
       
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס