חשמל חי

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי”ד1954-, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל”ו) בתקנות אלה – “חי” ...

מתוך: חוקים ותקנות חשמל תגיות: , , ,
       
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס