נוסחאות

החתך המזערי של מוליך הארקה

החתך המזערי של מוליך הארקה, המותקן בנפרד, כולו או חלקו, מיתר מוליכי המעגל יהיה כמפורט להלן: (חוק החשמל פרק ה' מוליך הארקה, מבנהו והתקנתו סעיף 25. מוליך הארקה וחיזוקו)

תופעות מעבר

תופעות מעבר

מתוך נוסחאון בתורת החשמל תופעות מעבר: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות בתורת החשמל: זרם ישר פתרון ...

המרה כוכב–משולש

מתוך נוסחאון בתורת החשמל המרה כוכב–משולש: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות ...

רשתות תלת־מופעיות

מתוך נוסחאון בתורת החשמל כוכב סימטרי: משולש סימטרי: הספק תלת מופעי: ...

הספקים

מתוך נוסחאון בתורת החשמל נוסחה לחישוב הספק: שיפור מקדם ההספק: דפים ...

זרם חילופין

מתוך נוסחאון בתורת החשמל דף נוסחאות לחישוב זרם חילופין: דפים נוספים ...

מגנטיות ואלקטרומגנטיות

מגנטיות ואלקטרומגנטיות

מתוך נוסחאון בתורת החשמל כוח מגנטו–מניע: חוק אמפר: כוח המופעל על מוליך נושא זרם/מטען נע: כוח ...

פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת

פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת

מתוך נוסחאון בתורת החשמל המרה מנורטון לתבנין ומתבנין לנורטון: העברת הספק מקסימלי לעומס אומי: עבור מעגל תבנין עבור מעגל נורטון נוסחת מילמן לרשת בעלת שני צמתים בלבד: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות בתורת החשמל: זרם ישר פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת מגנטיות ואלקטרומגנטיות זרם חילופין ...

זרם ישר

זרם ישר

מתוך נוסחאון בתורת החשמל התנגדות ומוליכות: זרם חשמלי: אנרגיה בזרם ישר: כא”מ של מקור ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
העברת מסות ומומנטים מתנועה קווית לתנועה סיבובית

העברת מסות ומומנטים מתנועה קווית לתנועה סיבובית

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע העברת כוח סטטי למומנט סיבובי על ציר המנוע: העברת מסות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
העברת מומנטים

העברת מומנטים

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע תנועה סיבובית: העברת מומנט סטטי: העברת מומנטי תנופה ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, ,
כוחות ומומנטים במערכות הינע

כוחות ומומנטים במערכות הינע

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע תנועה קווית: תנועה סיבובית: דפים נוספים מתוך דף נוסחאות ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , , ,
מנוע השראתי תלת–מופעי

מנוע השראתי תלת–מופעי

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע חישוב זרמים: בהזנחת זרם ריקם: חישוב פאזורי של זרמים: ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , ,
מכונה לזרם ישר

מכונה לזרם ישר

מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע מכונה לזרם ישר: כוח אלקטרו–מניע: במחולל לזרם ישר: במנוע ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , , ,
נוסחאות שנאים

נוסחאות שנאים

בדף נוסחאות זה, מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע מפורטים הנושאים הבאים: מתח מושרה בסליל, ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, , ,
מערכות תלת מופעיות

מערכות תלת מופעיות

בדף נוסחאות זה, מתוך נוסחאון במכונות חשמל והינע מפורטים הנושאים הבאים: כוכב סימטרי, ...

מתוך: כלי עזר לחשמלאיתגיות:, ,

דף נוסחאות בחשמל ומגנטיות

עבודת הזרם החשמלי, הספק, מתח הדקים, חוק קירכהוף, זרם רגעי בקבל. אלקטרוסטטיקה: חוק קלון (בריק),שדה חשמלי, שדה חשמלי סביב מטען נקודתי, עבודה חשמלית, אנרגיה של מוליך טעון, הגדרת ...

אלקטרוסטטיקה ותופעותיה

אלקטרוסטטיקה ותופעותיה חשמל סטטי הגדרה: חשמל סטטי זה מצב בו מטענים חשמליים מצטברים על פני גוף הכוונה למטענים חשמליים במנוחה, מצב זה נוצר כאשר מופר מאזן המטענים החשמליים ...

אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס