תקנות

כל כמה זמן צריך לבדוק ממסר פחת? התשובה בהמשך..

דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”)  דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”) 1. תחיקה התייחסות להתקנת מפסק מגן הפועל זרם דלף (“ממסר פחת”) ברגישות 0.03 אמפר ושימוש בו קיימת בתחיקה הישראלית בתקנות ...

היתר להפעלת הגנרטור-מצגת

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז- 1987 תקנה 3. התקנת גנרטורים והפעלתם (ב) לא יופעל ...

היתר להפעלת הגנרטור

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז- 1987 תקנה 3. התקנת גנרטורים ...

חוק החשמל, התשי”ד-1954

1. הגדרות בחוק זה – “מתקן חשמלי” – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, ...

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי ...

תקנות החשמל (רשיונות)

תקנות החשמל (רשיונות), התשמה-1985 פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה ...

חיפוש תקנות חשמל ובטיחות בחשמל

הקלידו בשורת החיפוש תקנה, או ערך חשמלי כלשהו וליחצו על חפש

כל כמה זמן צריך לבדוק ממסר פחת? התשובה בהמשך..

דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”)  דרישות החוק והתקנים למפסק מגן הפועל זרם דלף ברגישות 0.03 אמפר (“מפסק פחת”) 1. תחיקה התייחסות ...

היתר להפעלת הגנרטור-מצגת

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז- 1987 תקנה 3. התקנת גנרטורים והפעלתם (ב) לא יופעל גנרטור קבוע במיתקן קבוע אלא על פי היתר מאת המנהל בהתאם לתקנה 25 ובהתאם לתנאי ...

היתר להפעלת הגנרטור

תקנות החשמל(התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ”ז- 1987 תקנה 3. התקנת גנרטורים והפעלתם  (ב) לא יופעל גנרטור קבוע במיתקן קבוע אלא על פי היתר    מאת המנהל בהתאם לתקנה 25 ובהתאם ...

חוק החשמל, התשי”ד-1954

1. הגדרות בחוק זה – “מתקן חשמלי” – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, ...

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי”ד1954-, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל”ו) בתקנות אלה – “חי” ...

תקנות החשמל (רשיונות)

תקנות החשמל (רשיונות), התשמה-1985 פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “בית ספר להנדסאים” – בית ספר על-תיכוני להכשרת הנדסאים שהכיר בו האגף “בית ספר לטכנאים” ...

חיפוש תקנות חשמל ובטיחות בחשמל

הקלידו בשורת החיפוש תקנה, או ערך חשמלי כלשהו וליחצו על חפש

אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס