החתך המזערי של מוליך הארקה

החתך המזערי של מוליך הארקה, המותקן בנפרד, כולו או חלקו, מיתר מוליכי המעגל יהיה כמפורט להלן:

(חוק החשמל פרק ה’ מוליך הארקה, מבנהו והתקנתו סעיף 25. מוליך הארקה וחיזוקו)

החומר / צורת המוליך מקום ההתקנה מידות מזעריות
נחושת
מוליך יחיד מחוץ למבנה חתך – 6 ממ"ר
מוליך שזור ברשת עילית

חתך – 16 ממ"ר
קוטר גיד – 1.7 מ"מ

מוליך יחיד בתוך מבנה חתך – 4 ממ"ר
פס בתוך מבנה חתך – 4 ממ"ר
עובי – 1 מ"מ
מוליך שזור טמון באדמה

חתך -25 ממ"ר
קוטר גיד -2.1 מ"מ

פס טמון באדמה

חתך – 25 ממ"ר
קוטר גיד – 2 מ"מ

אלומיניום
מוליך שזור מחוץ למבנה חתך – 16 ממ"ר
קוטר גיד – 1.7 מ"מ
מוליך שזור ברשת עילית

חתך – 25 ממ"ר
קוטר גיד – 2.1 מ"מ

פלדה מגולוונת
מוליך שזור מחוץ למבנה חתך -16 ממ"ר
קוטר גיד – 1.7 מ"מ
מוליך שזור טמון באדמה חתך -50 ממ"ר
קוטר גיד – 3 מ"מ
פס טמון באדמה חתך -50 ממ"ר
עובי – 4 מ"מ
מוליך יחיד בתוך מבנה חתך – 12 ממ"ר
פס בתוך מבנה

חתך – 12 ממ"ר
עובי – 2 מ"מ

 

קטגוריה: כלי עזר לחשמלאי

תגיות:, , , , ,

« »
אתר זה מתוחזק ע"י מומחה וורדפרס